Bescherming van de privacy

Carrefour Belgium draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens). Door deze website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop Carrefour Belgium persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

 1. Veiligheid

  Carrefour Belgium verbindt zich ertoe om alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking.

  Carrefour Belgium verbindt zich ertoe uw gegevens niet over te dragen aan derden (met uitzondering van de bedrijven die tot de Groep Carrefour behoren).

  Om deze veiligheid te garanderen, gebruikt Carrefour Belgium meer bepaald encryptie van de communicatie tussen de server en uw computer en encryptie van de opgeslagen gegevens.

 2. Registratie

  Hoewel u bepaalde informatie op deze website kunt raadplegen zonder dat u uw persoonlijke gegevens moet meedelen, moet u zich op deze website registreren om uw bestellingen te valideren en te versturen.

  Tijdens het registratieproces moet u de volgende gegevens meedelen: uw naam en voornaam, uw adres, uw e-mailadres, andere contactgegevens, een gebruikersnaam en wachtwo-ord.

  Door deze persoonlijke gegevens mee te delen, aanvaardt u uitdrukkelijk dat Carrefour Belgium deze gegevens voor de bovenvermelde doeleinden kan bewaren en verwerken.

  U krijgt toegang (via uw gebruikersnaam en wachtwoord) tot alle gegevens die over u beschikbaar zijn bij de Carrefour online winkeldienst om ze te bekijken, te wijzigen of te verwijderen.

  Uw gebruikersnaam en wachtwoord zijn strikt vertrouwelijk. U bent persoonlijk verantwoordelijk voor de beveiliging van uw wachtwoord en u dient elk misbruik te vermijden. Alle activiteiten die op deze website worden uitgevoerd met uw wachtwoord en gebruikersnaam, worden aan u toegewezen. In geval van verlies van uw gebruikersnaam en wachtwoord, of als u vermoedt dat hun vertrouwelijke karakter werd geschonden, dient u zo snel mogelijk contact met ons op te nemen.

 3. Verwerking van persoonsgegevens

  Via deze website worden op verschillende manieren persoonsgegevens over u verzameld, meer bepaald wanneer u zich registreert, wanneer u een online formulier invult, wanneer u zich abonneert op een nieuwsbrief, wanneer u bepaalde online diensten gebruikt en om een bestelling te valideren en te versturen.

  De gegevens die door u via de website worden meegedeeld, worden enkel gebruikt om de door u gevraagde nieuwsbrieven te versturen en om een bestelling te valideren en te versturen.

  Door deze persoonsgegevens mee te delen, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat Carrefour Belgium deze gegevens voor de bovengenoemde doeleinden mag bewaren en verwerken.

  Uw e-mailadres, gebruikersnaam of wachtwoord zullen echter in geen geval worden meegedeeld aan derde partijen, met uitzondering van de bedrijven die deel uitmaken van de Carrefour Group.

  Als u niet wilt dat Carrefour Belgium contact met u opneemt voor commerciële of reclamedoeleinden, kunt u deze beslissing meedelen naar het volgende adres:

  Carrefour Belgium
  Olympiadenlaan 20
  B-1140 Brussel

  Klantendienst
  0800 9 10 11

 1. Cookies

  Op deze website worden 'cookies' gebruikt, kleine deeltjes informatie die door de browser op uw computer worden opgeslagen.

  De cookies worden op deze website gebruikt om u een betere service te kunnen aanbieden door ons uw taalkeuze mee te delen en om u bij een volgend bezoek aan de website te kunnen identificeren

  Onze cookies bevatten geen persoonsgegevens. De meeste browsers aanvaarden het gebruik van cookies automatisch. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen in uw browser, maar hierdoor zal deze website grotendeels onbruikbaar worden.

 2. Logbestanden

  Naast de bovenvermelde gegevens registreert Carrefour Belgium tevens uw IP-adres en de datum en het uur waarop u elke pagina hebt bezocht.

  Deze informatie wordt enkel verzameld voor statistische doeleinden en om deze website te kunnen blijven verbeteren. De gegevens die hierbij worden verzameld zijn in geen geval verbonden met uw persoonsgegevens die tijdens de registratieprocedure werden verzameld.

 3. Wijzigingen

  Carrefour behoudt zich het recht voor de verklaring ‘Bescherming van het privéleven’ te wijzigen. Deze verklaring werd voor het laatst gewijzigd en herzien op 21 september 2009.

Bedrijfsgegevens en firmanaam

Firmanaam:

Carrefour Belgium

Centrale en maatschappelijke zetel:

Carrefour Belgium
Olympiadelaan 20
1140 Evere
R.P.R. Brussel – BTW BE 0448.826.918

Telefoon:

+32 2 729.21.11

Website:

www.carrefour.eu

Contact:

0800/9.10.11

Download het PDF >